Ondernemer: Recreatiepark Aalsmeer

Adres: Uiterweg 317, Aalsmeer

Telefoon: 0297 - 322113

Email: info@rp-aalsmeer.nl

Consument

Komen de huur/verhuur overeen van een lig-en/of bergplaats en aanverwante artikelen.

WINTERSTALLING (1 OKTOBER TOT 1 APRIL) en de daarop volgende winterseizoenen

Let op uw boot gaat uit/in het water met een marge van 6 weken na 1 oktober en na 1 april, dit is de door de Hiswa vastgestelde, toegestane hellingperiode. Indien u uw boot na 15 mei nog in de loods wilt stallen, kunt u dit alvast aangeven bij vragen en opmerkingen.


De Ondernemer stelt aan Consument een plaats ter beschikking voor een lig- en bergplaats van het hierna genoemde vaartuig en aanverwante artikelen.

Let op! Lengte gaat over alles dus incl. roer, boegspriet, preekstoel,buitenboordmotor, etc.

Ik zou graag extra ruimte om mijn schip heen willen huren tegen het geldende winterstallingtarief, incl. milieuheffing.
DE GEWENSTE EXTRA RUIMTE KAN UITSLUITEND IN GELIJKE DELEN LINKS/RECHTS EN/OF VOOR/ACHTER WORDEN GERESERVEERD.

Bijzonderheden

LET OP: gasflessen mogen niet aan boord blijven.

Zelfwerkzaamheden aan het schip zoals poetsen, schilderen, schuren en antifoulen etc. kunnen alleen geschieden na toestemming van de havenmeester en dient elk jaar voor 1 oktober te worden aangevraagd met inachtneming van de geldende regels. Las- en slijpwerkzaamheden zijn niet toegestaan! Voor overige zaken: zie ons reglement winterstalling.

Deze overeenkomst wordt, tenzij er tijdig conform de voorwaarden wordt opgezegd, telkens stilzwijgend verlengd en is van toepassing t.a.v. het periodiek huren van enkel een winterstallingsplek.
Ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het risico conformeren partijen zich over en weer - voor zover in deze voorwaarden daarvoor geen afwijkende bepaling is opgenomen - aan de wettelijke bepalingen van Boek 7 titel 4 Burgerlijk Wetboek, welke bepalingen betrekking hebben op de huurovereenkomst. Dit geldt ongeacht de kwalificatie van de overeenkomst.

De vaartuigen zijn/worden niet door de ondernemer verzekerd. De consument dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering.

Het door de consument niet afdoende verzekeren van het vaartuig tegen cascoschade komt voor risico van de consument. Met het indienen en ondertekenen van deze overeenkomst verklaart Consument dat bovenstaand vaartuig WA-casco of WA is verzekerd. De HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of Bergplaatsen, zijn van toepassing op deze overeenkomst. Consument verklaart zich te zullen houden aan het in de jachthaven of op de jachtwerf geldende Haven- en Werfreglement en reglement van Recreatiepark Aalsmeer.

Vul hier onder de plaats en datum van verzending in. Na schriftelijke bevestiging door Recreatiepark Aalsmeer komt de huurovereenkomst tot stand.

U ontvang een kopie van het door u ingevulde formulier per e-mail.