Consument

ZOMERLIGPLAATS(1 april -  1 oktober)

Geef aan welk type ligplaats uw voorkeur heeft.

Jaarligplaats (1 april – 1 april)

Geef hieronder aan welke type `ligplaats u wenst.

Elektra-aansluiting

De Ondernemer stelt aan Consument een ligplaats ter beschikking voor het hierna genoemde vaartuig en aanverwante artikelen.
Let op! Lengte gaat over alles dus incl. roer, boegspriet, preekstoel, buitenboordmotor, etc.

Deze overeenkomst wordt, tenzij er tijdig conform de voorwaarden wordt opgezegd, telkens stilzwijgend verlengd en is van toepassing t.a.v. het periodiek huren van enkel een zomerligplaats of een jaarplaats.

Ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het risico conformeren partijen zich over en weer - voor zover in deze voorwaarden daarvoor geen afwijkende bepaling is opgenomen - aan de wettelijke bepalingen van Boek 7 titel 4 Burgerlijk Wetboek, welke bepalingen betrekking hebben op de huurovereenkomst.

Dit geldt ongeacht de kwalificatie van de overeenkomst.

De vaartuigen zijn/worden niet door de ondernemer verzekerd. De consument dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering.

De vaartuigen zijn/worden niet door de ondernemer verzekerd. De consument dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering.

Het door de consument niet afdoende verzekeren van het vaartuig tegen cascoschade komt voor risico van de consument.

Met het indienen en ondertekenen van deze overeenkomst verklaart Consument dat bovenstaand vaartuig All risk, WA-casco of WA* is verzekerd. De HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of Bergplaatsen, zijn van toepassing op deze overeenkomst. Consument verklaart zich te zullen houden aan het in de jachthaven of op de jachtwerf geldende Haven- en Werfreglement en huisreglement van Recreatiepark Aalsmeer.

Vul hier onder de plaats en datum van verzending in. De overeenkomst komt tot stand na verzending.